Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu
2020 KPSS

2020 KPSS Ortaöğretim Konuları ve Soru Dağılımı

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
 • Ana Sayfa
 • Kpss
 • 2020 KPSS Ortaöğretim Konuları ve Soru Dağılımı

2020 KPSS Ortaöğretim Konuları ve Soru Dağılımı Nasıldır?

 2020 KPSS Ortaöğretim Lise Konuları ve Soru Dağılımı 2020, Matematik, Türkçe, Coğrafya, Tarih, Vatandaşlık ve Güncel Bilgilerden oluşacaktır. 2020 KPSS Ortaöğretim soru sayısı 120 sorudur. 2020 KPSS Ortaöğretim Konuları ve Soru Dağılımı ise Aşağıda ki gibidir.

2020 KPSS Ortaöğretim Türkçe Konuları

 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam, Cümle Yorumu
 • Paragraf (Parçada Anlam)
 • Sözcükte Yapı (Ekler)
 • Ses Bilgisi
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • İsimler (Adlar), İsim Tamlamaları
 • Zamirler
 • Sıfatlar
 • Zarflar (Belirteçler)
 • Edat-Bağlaç-Ünlem
 • Fiiller (Eylemler)
 • Fiilimsiler (Eylemsiler)
 • Fiilde Çatı (Eylemde Çatı)
 • Cümlenin Öğeleri
 • Cümle Türleri (Cümle Çeşitleri)
 • Anlatım Bozukluğu
 • Sözel Mantık

2020 KPSS Ortaöğretim Türkçe Soru Sayısı: 30 Soru (4 Soru Sözel Mantık)

2020 KPSS Ortaöğretim Matematik Konuları 

 • Temel Kavramlar,
 • Sayılar,
 • Bölme-Bölünebilme Kuralları,
 • Asal Çarpanlara Ayırma EBOB – EKOK,
 • Birinci Dereceden Denklemler,
 • Rasyonel Sayılar,
 • Üslü Sayılar,
 • Köklü Sayılar,
 • Çarpanlara Ayırma,
 • Eşitsizlik – Mutlak Değer,
 • Oran – Orantı,
 • Problemler,
 • Kümeler,
 • İşlem – Modüler Aritmetik,
 • Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık
 • Tablo ve Grafikler 

2020 KPSS Ortaöğretim Matematik Soru Sayısı: 30 (4-6 soru Sayısal Mantık Soruları)

2020 KPSS Ortaöğretim Tarih Konuları 

 • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi 
 • Türk – İslam Tarihi
 • Türkiye Tarihi
 • Osmanlı Devleti’nin Genel Özellikleri
 • Osmanlı Devleti Kültür Ve Medeniyeti
 • Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi
 • Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
 • Avrupa’daki Bazı Gelişmelerin Osmanlı Üzerindeki Etkileri
 • Osmanlı Devleti Dağılma Ve Çöküş Dönemi
 • İnkılâp Tarihi
 • Atatürk’ün İnkılap Anlayışı
 • Türk İnkılabı’nın Özellikleri
 • XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Genel Durumu
 • XIX. Yüzyılın Sonu ve XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
 • I. Dünya Savaşı ve Sonuçları
 • Mondros Ateşkes Antlaşması Ve Cemiyetler
 • Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
 • I.TBMM’nin Açılması
 • Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi
 • Cumhuriyet (İnkılâplar) Dönemi
 • Atatürk İlkeleri
 • Cumhuriyet Dönemi Dış Politika 

2020 KPSS Ortaöğretim Tarih Soru Sayısı: 27 Soru

2020 KPSS Ortaöğretim Coğrafya Konuları 

 • Türkiye’nin Coğrafi Konumu
 • Türkiye’nin Yerşekilleri ve Özellikleri
 • Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
 • Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
 • Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık
 • Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi
 • Türkiye’de Ulaşım, Ticaret ve Turizm
 • Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri

2020 KPSS Ortaöğretim Coğrafya Soru Sayısı: 18 Soru

2020 KPSS Ortaöğretim Vatandaşlık Konuları

 • Hukukun Temel Kavramları
 • Yasama
 • Yürütme
 • Yargı
 • İdare Hukuku
 • Uluslararası Kuruluşlar Ve Güncel Olaylar
 • T.C. Anayasası 

2020 KPSS Ortaöğretim Vatandaşlık Soru Sayısı: 9 Soru

2020 KPSS Ortaöğretim Güncel BilgilerSoru Sayısı: 6 Soru

KPSS Ortaöğretim Hakkında Merak Edilenler

KPSS Ortaöğretim Kaç Dakika?
Sınav süresi toplamda 130 dakika yani 2 saat 10 dakikadır.

Kpss Ortaöğretim Sınav Ücreti Ne Kadar?
Sınav ücretleri genel olarak 60-70 TL civarı olmaktadır.

KPSS Ortaöğretim Kaç Bölümden Oluşur?
Sınav genel yetenek ve genel kültür olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.

KPSS Ortaöğretim Kaç Sorudur?
60 genel kültür, 60 genel yetenek sorusu vardır.

KPSS Ortaöğretim Yılda Kaç Kez Yapılır?
KPSS Ortaöğretim sınavı 2 yılda bir yapılmaktadır.

KPSS Ortaöğretim sınavında başarılı olabilmek için geçmiş yıllarda çıkmış olan soruları da çözmelisiniz. Bunun yanında kitaplarınızı iyi seçmeniz gerekecektir. Eksiklerinizi ve gelişiminizi gözlemlemek için denemeler çözmelisiniz. Sitemizde pek çok KPSS hakkında tavsiye yazı bulunmaktadır.

2020 KPSS Ortaöğretim Konuları ve Soru Dağılımı YAPILAN YORUMLAR