Tez Nasıl Yazılır (İpucu)

Dersindir

Yönetim
Yönetici
Katılım
7 Haz 2020
Mesajlar
15
Puanları
3
  • Tez danışmanınız olacak hocayı doğru seçin. Tez danışmanlığınızı yapacak olan hocanın sizin seçeceğiniz konunuzla olan alakasını, akademik geçmişini göz önüne alarak tez müracaat etmenizi seçin.
  • Alakanız olan konuya yönelin. Tez sürecinin yazgınını belirleyen öğe ise, seçeceğiniz tez konunuzdur. Alaka duyduğunuz bir konuyu seçmeniz, hem tez yazımında sizi moral ve motivasyon olarak yüksek tutacak hem de alakanızı her daim konuya vermenizi sağlayacaktır.
  • Seçtiğiniz konuyu sınırlandırın. Seçtiğiniz konu çevreninde, konunuz şayet geniş bir araştırma alanını kapsıyorsa bunu sınırlandırmaya çalışın. Çünkü, geniş bir kapsamda incelediğiniz konuların ucu bucağını alamayabilirsiniz.
  • Hipotezinizi kurun. Hipotez, belli bir teorisel temele dayalı olarak geliştirilen ve değişkenler arasında varlığı öne sürülen belli ilişkilerin sınanmasını sağlar. Yaptığınız okumalar ve araştırmalarınız neticesinde hipotezinizi geliştirin. Araştırmanızın ilerlediği vakit dilimi içerisinde
  • Araştırma tasarısı geliştirin. Seçtiğiniz konu, geliştirdiğiniz ön hipotez doğrultusunda bir araştırma tasarısı oluşturun. Okumalarınızı hangi müddet içinde yapacağınız, yazım sürecine ne zaman başlayacağınız gibi bir kaba kroki tasarı oluşturmanızda yarar var.
  • Araştırma metodunu netleştirin. Tezinizi hangi araştırma metodu veyahut metotları çevreninde yapacağını netleştirmeniz son derece mühimdir. Bir araştırmada konunun özelliklerine göre kütüphane araştırması, anket, gözlem, mülakat, istatistik vb. gibi yollardan birkaçı kullanılır.
  • Okuma ve not alma çalışması. Hipoteziniz çevreninde okuyacağınız kaynakları okumaya başlayın ve bu süreçte alakalı not alma işlemlerinizi de gerçekleştirin. Çünkü bu okuma ve not alma süreci tezinize istikamet veren en ehemmiyetli bölümdür.
  • Kaynak kontrolü. Tezinizi yazarken istifade edeceğiniz basılı, görsel vb. kaynak kontrolünü yapın. Kitap, yazı, rapor, gazeteler, seminerler, kurultay deklarasyonları gibi tez konusuyla alakalı tüm kaynaklar toplanabilir.
  • Tez yazımı. Tüm bu süreçlerin akabinde en son ve en zorlu süreç tez yazımı sürecidir. Hipoteziniz çevreninde yaptığınız okumalar ve not alma sürecinin nihayetinde tezinizi belirli bir müddet dilimine yazarak yazabilirsiniz. Hipotezinizi dayandırdığınız kaynakların güvenilirliğinden kuşku edilmemeli, belirtilerini ve genellemeleriniz nesnel olmalıdır. Tez metni açık ve anlaşılır olmalıdır. Ayrı olarak, araştırmanın bütün basamaklarının ve belirtilerinin tam bir açıklıkla ve kuşkuya yer bırakmayacak şekilde sunulması gerekmektedir.
 
Üst